Ayo By Bee Cee ‘Moh @ entertainmenttrain.com

 Ayo By Bee Cee ‘Moh MP3 Download

 Ayo By Bee Cee ‘Moh Song Lyrics:

Oba mi o…
Eledumare mi o…
Ajasegun
Wa soro mi dayo eh…

Alagbawi Eda o…
Alagbada Ina o…
Wa ja funmi o…
Wa soro mi dayo eh…

Alagbawi Eda o…
Alagbada Ina o…
Wa ja funmi o…
Wa soro mi dayo eh…

Jagun Jagun
Ode Orun o…
Oba to mu ibanuje tan o…
Alanu o…, Atofarati
Wa soro mi dayo eh…

Alanu o…, Atofarati
Wa soro mi dayo eh…

Jesu ti soro mi dayo o…
ah ah
O soro mi dayo eh…
Baba ti soro mi dayo o…
O soro mi dayo eh…

Jesu ti soro mi dayo o…
Baba ti soro mi dayo eh…
Jesu ti soro mi dayo o…
Baba ti soro mi dayo eh…

Olusegun, Ajasegun
Ti soro mi dayo eh…
Olusegun, Ajasegun
Ti soro mi dayo eh…

Olugbeja mi, Alanu o..
Ti soro mi dayo eh…
Olugbeja mi, Alanu o..
Ti soro mi dayo eh…

READ  HEART BORKEN BY DELLBEE LYRICS AND MP3 DOWNLOAD

Bridge
O gbamu gbamu, Oju Orun ose Gbamu
Alagbara giga, giga ti se giga, ti gbe ibi giga
Atofarati bi oke
Oba mi Alagbara ti gba agbara lowon alagbara
Ti fa agbara ni li lara

If you believe (if you believe)
That God has changed your story
Change has come

And you believe
That God has changed your story
Change has come

If you believe
That God has changed your story
Change has come

And you believe
That God has changed your story
Change has come

Jesus has come o
Change has come
To change your story
Change has come

From grass to Grace
Change has come
From nothing to something
Change has come

Jesus has come o
Change has come
To change your story
Change has come

He has come to give you peace, joy, hope..

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *